BUĐENJE SUPARA

Zvanično licencirani nakit Lile Bowen's Buđenje supova i Zavjera gavrana, knjige od Serija Shadow.

"Buđenje supova", "Zavjera gavrana" i likovi, predmeti i mjesta u njima, autorska su prava Delilah S. Dawson pod licencom za nakit Badali. Sva prava zadržana.

2 proizvodi

2 proizvodi